Hoşgeldin ziyaretçi
Giriş - Üye Ol - Şifremi Unuttum - Arama - Üyeler
Ana Sayfa » HUNRobotX » PROJE ÖDEV TESL?M TAR?H? UZATILSIN

PROJE ÖDEV TESL?M TAR?H? UZATILSIN

ödevleri yapmam?z için biraz daha süre verseniz çok iyi olur yoksa proje gruplar?na giremicez 3. ödev yeti?miyecek en az?ndan son günü pazartesi ye çekelim hafta sonu u?ra?al?m
:~(

Projeler için Ödevleri kabul edilenler ve ilgili sorular cevaplar k?sm?na bakarsan orda 2 odevi yapanlar 3.sü icin ek sure isteyebilir diye bir madde var zaten. sadece bir tane yazm?? olanlar da bi ?ans?n? denesin buraya yazs?nlar bakal?m belki kabul ederler;) ama henuz hic yazmam?? olanlar 1 aydan uzun bi surede hic yazmad?larsa....
!!!!!!!!!impossible is nothing!!!!!!!!!!!!!
Bende uzat?lmas?n? istiyorum. Yetkililer duyun sesimizi. Bu konudaki aç?klamalar?n?z? bekliyor sayg?lar sunuyorum. :)
Bencede uzat?ls?n, gelcek hafta geri kalan 2 sini yapmaya çal???r?z..:)
ikinci yi yapanlar için verilsin bi kaç gün ozaman
odevleri yapanlar?n say?s? zaten az. sureyi bir hafta daha uzatman?n olumsuz bir yan? var m??
Uzun bir mesaj yazm??t?m ama yollayamadan internet kopunca uçtu.

K?saca ?unu söylemek istiyorum laf?m belli ki?ilere de?il çünkü hanginiz ne kadar u?ra?t? bilemiyorum ama ödevlerle zaman?nda hiç u?ra?mam?? olanlarla ?öyle bir bakm?? olanlar?n, zaman?n uzat?lmas? konusunda istekte bulunmaya yüzlerinin olmamas? gerekir.

Ben ?u ana kadar en az 1 ödevi yapm?? olanlar için ek süre tan?nmas?ndan yanay?m. Di?erleri lütfen dar?lmas?n ama 1 aydan fazla süredir bu forumda sürekli olarak konu üyelere hat?rlat?ld?. Buna ra?men bir?eyler yapmad?ysan?z bizden de bir?eyler yapmam?z? beklememelisiniz.

Bir de zaman?nda ödevlere kat?lan üye say?s?n?n yaln?zca 8-9 ki?i olmas? bize nerde yanl?? yapt???m?z? dü?ündürdü demi?tim san?r?m uçan mesaj?mda.

Toplulu?umuzun birincil amaçlar?ndan biri e?lenmek oldu?undan kat? olmam?z gerekmiyor elbette ama projelere bir an önce ba?lamak istiyoruz. Zaten o yüzden süre çok da uzamayacakt?r, 1 hafta falan yani en fazla.

1-2 gün içinde bu konuya yazaca??z sürenin uzat?l?p uzat?lmad???n?, uzat?ld?ysa kimler için uzat?ld???n?.
Toplant?m?z sürüyor birazdan Kutlu yapaca?? bir bas?n toplant?s? ile karar? aç?klayacakt?r :)
ewt arkada?lar toplant?m?z bitti ve ç?kan sonucu da ilan etmek bana dü?tü.. i?te sonuc:

odevlerin teslim tarihi normalde bugun bitti, 3. odev içinse 1 haftal?k uzatma verecektik, bu uzatman?n butun odevleri kapsamas?n? uygun gorduk.. yani 8 aral?k 2006 cuma gunu butun odevlerini teslim etmi? arkada?lar projelere kat?labilecekler, 1 ay boyunca gerekli sorumlulu?u gosterip odevleri yapman?z gerekirdi, bu 1 haftal?k uzatma bile fazlad?r asl?nda, cunku odevlerde bile gerekli ozeni gostermeyenler ile proje yapmak gercekten zor bi i? olacakt?r eminim.....

bu sene toplulu?umuza yeni kat?lan arkada?lar için farkl? bir karar c?kt? toplant?dan, o da ?udur ki:

odevleri bitirdikleri zaman proje yapmaya ba?layacaklar, fakat odevi bitirme zaman? için bir k?s?tlama yok.. ama toplulu?umuz kesinlikle zaman?ndan sonra projelere ba?lamak isteyen arkada?lar için gerekli imkanlar? sa?lamay? garanti etmez çünkü biz kendimizi bu tarihe gore ayarlad?k ama yine de elimizden geleni yapar?z.. yani biran once bitirip projelere bir an once ba?lay?n arkada?lar, cunku ilk donem proje gruplar?na kat?lan yeni arkada?lar?n gruplar?nda eskilerden bi ki?i verme imkan?m?z olacakt?r muhtemelen, ama 2. donem olmayabilir..

eskilerden odevlerin hepsini teslim etmemi? bi k?sm?n? teslim etmi? ve cumaya kadar tamam?n? teslim etmesi gereken uyeler:

-Onur Çal?l?
-Cihan K?l?ç
-Tahsin Zubaro?lu
-Fahri Rag?p Göçer
-?brahim Özkan
;===============
aynas? i?tir ki?inin, lafa bak?lmaz!
çooook sa?olunnn:D
Ana Sayfa » HUNRobotX » PROJE ÖDEV TESL?M TAR?H? UZATILSIN
Arama - Üyeler
Hacettepe Robot Toplulu?u | Eposta
iyzi Forum v1.0 Beta 3.01
İstatistikler