Hoşgeldin ziyaretçi
Giriş - Üye Ol - Şifremi Unuttum - Arama - Üyeler
Ana Sayfa » HUNRobotX » Q klavye mi yoksa F klavye mi ö?renmeliyim?   (Sayfalar: 1, 2, 3, 4)
son iletiyi tekrar okudum da, benim anlad?g?m kadar? ile sa? elin bulunmas? gereken alanda sol eli bulunuyor.. yani elleri çapraz tutuyor.. boylece sol ba? parmak surekli shift de olabilir.. fakat nas?l olur da sa? orta parmak ile enter a bas?larak h?zl? yaz?l?r oras?n? bilemem.. bence klavye farkl? i?te merve nin olay?n? mümkün k?labilecek bi kaç klavye örne?i..

http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/forum/files/255_2hand.jpg
http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/forum/files/257_Keyboard-Bag_w.jpg
http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/forum/files/256_333075-sm.jpg

bu da normal bir insanin elleri ile normal bir klavye:

http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/forum/files/258_keyboard_hand.jpg


;===============
aynas? i?tir ki?inin, lafa bak?lmaz!
kutluhan bu resim ne abi??:)
"__Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin kar??ndakinin anlayabildi?i kadard?r__"
olm sen de tam zaman?n da girmi?sin foruma :) o resmi dei?tiriyordum :) neyse ?imdi sen de yazd?g?na gore o resmi yeniden koymam gerekicek insanlar? merakta b?rakmamak için.. eskiler hat?rlayacaklard?r bu resmin ne oldu?unu.. dünyan?n ilk ve en mükemmel klavyesinin resmi... istedi?iniz parma??n?z ile istedi?iniz tu?a basabiliyorsunuz.. mesela sol elinizin yüzük parma?? ile "ü" tu?una basmak istiyorsan?z tek yapman?z gereken özel kask?n? giyip, o tu?a o parma??n?z ile bast???n?z? dü?ünmek.. fakat resim de de görüldü?ü gibi biraz fazla yer kaplad??? için yayg?nla?mad?..


http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/forum/files/61_PIC-90-20.jpg
;===============
aynas? i?tir ki?inin, lafa bak?lmaz!
foruma bile s??m?yo zaten ,resmi kald?r?p link olarak falan versen daha iyi olabilir hiç ho? durmad? böyle :)
bi de ya merve çapraz yaz?yo yada sa? kolunda sol el sol kolunda sa? el var:O
resmi merakla bekliyorum
"En ileriye giden ok, en geriye çekilmi? yaydan ç?kar."
resmi kald?ramam, onun özelli?i büyük olmas?.. muhtemelen Chester Merve nin evinde de bundan 1 tane var saten.. Chester Merve nin yanl?? bilgiside shift tu?unun yeri yada parmaklar?n?n yeri ile ilgili deil, bu klavyenin ad? ile ilgili.. bu klavyenin ad? F klavye deil, Forward Muon Keyboard (aka shield keyboard)... nas?l kullan?ld??? ile ilgli bilgi vermek isterdim ama forumdaki son dakikalar?m oldu?undan varkit yok, finallerden sonras?na b?rak?yorum bu i?i..

sadece kullan?m? hakk?nda bi çizim koyuyorum
http://www-h1.desy.de/h1det/det_map0.jpg

neyse arkada?lar bu klavye muhabbetinin sonunu gerçekten merak ediyorum ama malesef 6 günlü?üne bilgisayar? kald?rmam gerekiyor, yoksa bütün finallerden F liycem.. finaller bitimi ilk i?im bu ba?l??a göz atmak olucak.. Hacettepeden kat?lan arkada?lara mutlu finaller..


;===============
aynas? i?tir ki?inin, lafa bak?lmaz!
benim kLavye biLdi?imiz f kLavye. eLimin resmini de koydum oraya. ama haLa anlamam??s?n?z. :D neyse ya ne önemi var videosunu çekip at?cam merak etmeyin. ama ?öyLe aç?kLiyim. 10 parmak yaz?yorum ayn? anda soL eLimin ba? parma??yLa soL shift e bas?yorum. soL eLimin geriye kaLan 4 tu?uyLa da "f,g,?,?,o,u,i,e,a,j,ö, caps Lock,tab" tu?Lar?n? kuLLan?yorum. eLimin biraz e?ik aç?yLa kLavye üzerinde durdu?unu söyLemi?tim. ?imdi ben sa??m? soLumu ?a??rmad???ma göre haLa anlamad???n?z bi yer ?? :) bu arada 2 hazirana kadar ben de yokum bizim de finaLLer var. :D s?nav?n kötü GEÇMEMES? izin çaL??mam Laz?m rehabiLitasyona girip ?u pc den kurtuLmam Laz?m hem yamuk oLan eLLerime ve yaz?? stiLime de bakt?r?r?m. :)
Benim LaNeTiM Senin LaNeTin OLacak..!!
iyi de kutluhan, senin normal elle yaz?lan klavye diye koydu?un resim q klavye de?il mi?

ya Merve'nin dedi?ini anlad?m san?r?m da, bence de o ?ekilde h?zl? yazmas? imkans?z yaw :D ba? parma?? e?ri tutmas?n? anl?yorum da, di?er 4 parmak bi çember olu?turuyor klavye üzerinde. U,?,J gibi harfler öksüz kal?yor sanki :)

Merve bu i?i, paintte çizdi?in resim de?il, gerçekten klavye üzerindeki elinin resmi ya da videosu çözer.

f klavyede shift'in yeri mi farkl? acaba dedim ama ? ?h :)
Buraya T?klay?n
kad?n kad?n?n haLinden anL?yo i?te :D:D ya bak zeLihac?m sen biraz anLad?n gibi. dedi?in çember oLay? do?ru ama parmakLar?m?z ekLem yerLerinden k?v?rabiLdi?imiz organLar?m?zd?r :) yani "u,i,e" tu?Lar?na basabiLmem için eLimi e?ik bir aç?da ve parmakLar?m? k?vr?k tutmam Laz?m. h?zL? yazmama gelince kan?tLayamam ama h?zL? yaz?yorum hatta kLavye de?i?tirdi?imde h?zL? yazmaya kaLkt???mda hata yap?yorum bunu da yazm??t?m.

ya asL?nda meseLe hepiniz normaL yazd???n?z için ortaya ç?k?yor. q da ben de normaL yazar?m ve "L" harflerini büyük oLarak yazmasam f de de normaL yazar?m eskiden öyLeydi. ama aLfabedeki harfLerin gözümdeki de?erLeri de?i?ti biraz. :D bu yüzden bu kadar konu?ma ya?and?. :)
Benim LaNeTiM Senin LaNeTin OLacak..!!
ben de dü?ünüyodum iki klavyede birden nas?l h?zl? yazabilyiosun diye :) ?imdi anlad?m ki q dan f e geçti?inde senin parmaklar öyle bi hal al?yor ki q klavyenin ?eklini aratm?yor :D
oh be sonunda biri anLad??? :D
Benim LaNeTiM Senin LaNeTin OLacak..!!
merve demi? ki:
"ya bak zeLihac?m sen biraz anLad?n gibi. dedi?in çember oLay? do?ru ama parmakLar?m?z ekLem yerLerinden k?v?rabiLdi?imiz organLar?m?zd?r"

zeliha der ki:
"hadi can?m, ciddi mi?" :)

biyolojik olarak mümkün tabi parmaklar?n k?vr?lmas? ve o tu?lar? da kullanabilmen. ben öksüz kal?yor derken kullan?m? zor anlam?nda dmei?tim. halen de öyle dü?ünüyorum. seninki normal bi klavye kullanmak de?il de, eklem yerlerinle, t?rnakla falan de?i?ik bi kullan?m tarz? olur ki ben ?u an bunun senin h?z?n? nas?l yava?latmad???n? anlayam?yorum. neyse bakal?m, bu lafla olacak gibi de?il, ben beklemedeyim :D
oLuyo i?te :D ben de anLamad?m :D
Benim LaNeTiM Senin LaNeTin OLacak..!!
way bea ne klavye sorunuymu? valla biraz daha devam ederseniz devlet sorunu haline gelcek:D ama devam edilsin merak ediyom sonu nereye gidecek... asl?nda chester merve bi klavye üzerindeki elinin fotosu koysa sanki bu sorun çözülece?e benziyo:) neyse:cool:
"__Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin kar??ndakinin anlayabildi?i kadard?r__"
?ki eli birden klavyedeyken foto?raf çekemez ki :P ondan koyam?yodur ;)

çok i?renç oldu ama bende merak etmeye ba?lad?m :D
***** $aMPiYoN FeNeRBaHÇe *****
Asl?nda ben konunun gidi?at?ndan memnun de?ilim konu çok sapt?.
Ana Sayfa » HUNRobotX » Q klavye mi yoksa F klavye mi ö?renmeliyim?   (Sayfalar: 1, 2, 3, 4)
Arama - Üyeler
Hacettepe Robot Toplulu?u | Eposta
iyzi Forum v1.0 Beta 3.01
İstatistikler