Hoşgeldin ziyaretçi
Giriş - Üye Ol - Şifremi Unuttum - Arama - Üyeler
Ana Sayfa » HUNRobotX » TRISB

TRISB

arkada?lar ben p?c'e yeni ba?lad?m.tr?sb kodunu ne anlama geldigini bilmiyorum. bana yard?mc? olurmusunuz.t?k
:)

TRISB, PIC'in özel bir yazmac?d?r,portb yi giri? veya ç?k?? olarak kullanmak için trisb'ye de?erler atan?r.Örnek istersen ; giri? yamak istedigin baca?? 1 c?k?? yapmak istedi?in baca?? 0 yapars?n. ( diyelim portb 012 giri?,34567 ç?k?? ,istersek trisb'nin içerigi 00000111 yap?l?r.
Trisb nin ayarlar?n? yapmak için önce bank1 e geçmelisin. Trisb nin ayar?n? yapt?ktan sonra giri? ç?k?? portlar?na sinyal verecek ya da s?f?rlayacaksan bank0 a geçip i?lemlerine devam edebilirsin.

Mikrokontrolörler yap?s?na göre 2 veya 4 bank içerebilir.
Örne?in; 16f84 ve 16f628 mikrokontrolörleri 2 bank içerirken 16f877 4 bank içerir. Bunlar aras?nda geçi? yapmak için option yazmac?nda gerekli bitlere ilgili de?erleri atayabilirsin. Daha fazla detay için datasheetini okuyabilirsin.
Selamlar,

PIC ve PIC ile ilgili projelerde ve baz? ba?ka konularda da döküman bulabilece?iniz faydal? bir linki sizle payla?ay?m;).

Faydal? Bir Link

Kolay gelsin
m.a.u. verdi?iniz linkte yer alan gecikme hesaplay?c? program gerçekten çok yararl?. Di?er makaleler de öyle tabi ki.

Bunun gibi program tasar?mlar?n?z devam ediyor mu?

Mesela bilgisayardan step ta da servo motor kontrolü yapmak istedi?imizde ilgili arayüz program?n? nereden bulabiliriz? sizin bununla ilgili ya da benzeri çal??malar?n?z var m??
-Makalelerimizin çok büyük ihtimalle devam edecektir. Ama yeni makalelerin yay?mlanmas? ne zaman olur gibi sorukara cevap veremeyece?im ?imdilik.

-Bireysel çal??malar?ma gelince e?er sordu?unuz soru bilgisayardan PIC entegresinin kontrolü gibi konularsa ihtiyaç duymam durumunda , kendi veya herangi bir projede üyesi olaca??m grubumun çal??malar?na yönelik bir arayüz program? gerekirse elbetteki yazar?m. Ama bu tür çal??malar sadece ilgilenmekte oldu?um projelerle alakal? olursa yapaca??m çal??malard?r.
Ana Sayfa » HUNRobotX » TRISB
Arama - Üyeler
Hacettepe Robot Toplulu?u | Eposta
iyzi Forum v1.0 Beta 3.01
İstatistikler