Kaan ARI
Başkan

Ahmet ANBAR
Başkan Yardımcısı

Şehri Niran ŞİT
Başkan Yardımcısı

Muhammed Baki ALMACI
Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı

Çağrı BABUÇCUOĞLU
Eğitim ve Proje Komisyonu Başkanı

Ayşe İDMAN
Organizasyon Komisyonu Başkanı

Mısra CAN
Sponsorluk Komisyonu Başkanı

Büşra GÖRAL
İletişim Komisyonu Başkanı

Özgürcan EDİS
Arşiv Komisyonu Başkanı